fie.nipa,

Dho Luwo First Person Plural Pronoun "Wan"

Algiers, Conakry gi Durban.

Algiers
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.

Conakry
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.

Durban
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.

Learn something new from the Dho Luwo Dictionary

  1. wan
  2. en
  3. en
  4. in
  5. an

kasahorow Dho Luwo Library

<< Kane | Machielo >>