fie.nipa,

Wun

Antananarivo, Fes gi Harare.

Antananarivo
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.

Fes
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.

Harare
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.

Learn something new from the Dho Luwo Dictionary

  1. wun
  2. wan
  3. en
  4. en
  5. in
  6. an
<< Kane | Machielo >>