fie.nipa,

Ato Ulzen-Appiah

Ng'a en Ato Ulzen-Appiah?

En en dhano. Ato Ulzen-Appiah ne oloso "Barcamp Ghana".

Piny mare en Gana. En ohera piny mare.

En osomo chieng' tee. En en dhano ber.

Wan wahera Ato Ulzen-Appiah.

<< Kane | Machielo >>