Afia Obinim,

Nyamfowa 2:29

Rieko omiyo chuny matek iyudo rieko.

<< Previous