fie.nipa,

Nyamfowa 12:20

Konyo ng'ato, kawuono.

<< Previous