Museke,

Bisa Kdei

Bisa Kdei en ng'a?

Ronald Kweku Dei en Bisa Kdei. Ronald Kweku Dei en dhano. En en dhano.
Minwa mare en Josephine Bruce.
En ne onywol Bisa Kdei, e Accra. Limbe Accra.

Chieng' nyuol mar Bisa Kdei en Tich adek. Dwe mar adek 19, 1986.

Piny mare en Gana. Limbe Gana.

Tich mare.

Bisa Kdei ne oloso

  • "Odo Carpenter", wer
  • "Baba", wer
  • "Mansa", wer
<< Kane | Machielo >>