fie.nipa,

JOT Agyeman

Ng'a en John Osei Tutu Agyeman?

En en dhano. [his] chieng' nyuol en Tich ariyo. Dwe mar auchiel 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman ne ondiko "Asanteman", tugo. Gana en [his] piny. En ohera [his] piny.

En osomo chieng' tee. En en dhano ber.

Wan wahera JOT Agyeman.