Jakony

somo

Jakony

ripo iye dhok gimoro Dho Luwo An adwaro nyathi. an arom jakony. Jakony obiro konyo an. jakony, nom.

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Jakony

somo

Jakony

ripo iye dhok gimoro Dho Luwo An adwaro nyathi. an arom jakony. Jakony obiro konyo an. jakony, nom.

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar

Nyathi

somo

Nyathi

Add "nyathi" in Dho Luwo to your vocabulary. nyathi, nom /nyathi/ Examples of nyathi Indefinite ar