Ber Mar "Janet Kanini"

somo

Ber Mar "Janet Kanini"

Winjo mich mar "Janet Kanini". Piny mare en Kenya. En ohera piny mare. En osomo chieng' tee. En en d

Tich Mar "Oladimeji Alimi"

somo

Tich Mar "Oladimeji Alimi"

Oladimeji Alimi otimo ang'o? Oladimeji Alimi en dhano ber. Piny mare en Nijeria. En ohera Afrika. En

Tich Mar "Femi Branch"

somo

Tich Mar "Femi Branch"

"Femi Branch" otimo ang'o? David Babafemi Mauton Osunkoya en Femi Branch. En en dhano. Chieng' nyuo